Zpět na úvodní stranu Obec Skorošice  Česky  Polsi

Projekt

Projekt „Poznejme společně tradice a přírodu česko-polského příhraničí“ je zaměřen na zvýšení atraktivity území v rámci cestovního ruchu prostřednictvím výstavnictví a kulturně-poznávací formy oblasti a díky němu dojde ke zvýšení návštěvnosti regionu.

Registrační číslo projektu:

CZ.3.22/3.3.07/09.00966

Datum zahájení projektu:

1. 9. 2010

Datum ukončení projektu:

31.12.2011

Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika – Polská republika – Fondu mikroprojektů euroregionu Praděd. Smlouva o poskytnutí dotace byla s řídícími orgány Euroregionu Praděd podepsána dne 19.8.2009. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a obcí Skorošice.

Zdůvodnění a popis realizace projektu:

Obce Skorošice a Skoroszyce se nacházejí ve velmi turisticky zajímavé příhraniční oblasti, které v současné době chybí podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, převážně pak v doplňkových aktivitách. Samotný Mikroregion Žulovsko a okolí obce Skoroszyce jsou bohaté na přírodní zajímavosti, historii a na kulturní památky, které je třeba v rámci společných záměrů propagovat, a posilovat tak zlepšování nejen sociálních vztahů, ale i ekonomický rozvoj území. 

Předkládaný projekt bude umístěn a realizován v objektu technického zázemí Nýznerovských vodopádů. Zázemí vytvořené k odpočinku turistů a návštěvníků bude doplněno o prostory pro galerii se stálou expozicí a místnost pro konání společenských aktivit.

Hlavní aktivitou projektu je společné uspořádání galerie a její vybavení exponáty, které budou zaměřeny na regionální geologii, faunu a flóru, historii regionálních řemesel a tradic, a dále na přípravu slavnostního otevření galerie, zařízení společenské místnosti pro pravidelné pořádání společných kulturních akcí, na setkávání s partnerskými subjekty či pro pravidelné konání přednášek na propagaci obce Skorošice, Mikroregionu Žulovsko, partnerské obce Skoroszyce a dalších atraktivních míst Jesenicka a Opolského vojvodství. 

Žadatel projektu a jeho partnerský subjekt se domnívají, že v případě neuskutečnění realizace předkládaného projektu nebude dostatečně využit potenciál cestovního ruchu k jeho rozvoji, ačkoliv je cestovní ruch důležitou součástí ekonomického rozvoje česko-polského příhraničí. Současně nebudou v dostatečné míře aplikovány společné přeshraniční aktivity, rozvíjeny kulturní a společenské činnosti a bude omezena propagace česko-polského příhraničního území.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím výstavnictví a kulturně-poznávací formy oblasti zvýšení atraktivnosti česko-polského příhraničního území, které přispěje ke zvýšení jeho návštěvnosti. Zařízením galerie přispěje projekt k prezentaci okolí obce Skorošice a polské obce Skoroszyce z hlediska historického, kulturního a regionálního významu a s cílem naučně odborné tématiky. Projekt rovněž předpokládá zařízení zázemí pro kulturně-poznávací tématiku. Zázemí bude sloužit ke společenskému setkávání či pořádání přednáškových činností.

Cílem projektu je rozvoj území česko-polského příhraničí prostřednictvím vytvoření doplňkové infrastruktury, společnou přípravou a realizací projektu je naplňován specifický cíl oblasti podpory v posílení přeshraničních vazeb obyvatelstva, a dále propagace dané oblasti. Jedním z cílů projektu je zmírnění okrajového charakteru česko-polského pohraničního území a vytvoření dlouhodobé spolupráce partnerských subjektů.